DIAGNOSTIKA KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ

  • vyšetření intelektu, nadání, školních schopností, školní zralosti, poruch pozornosti
  • vyšetření profesního zaměření
  • včasný záchyt poruch paměti, neuropsychologická vyšetření /zahrnuje např. vyšetření poruch paměti, rozlišení počínajících stádií demencí, vyšetření pro neurologické pacienty po cévních mozkových příhodách, po úrazech hlavy, po operacích mozku apod. Tato vyšetření provádíme s důrazem na šetrný individuální přístup a plán nápravy/
  • cílená a komplexní vyšetření na doporučení praktického lékaře, neurologa, psychiatra či jiného specialisty

DIAGNOSTIKA OSOBNOSTI

Diagnostika osobnosti Vám může pomoct otevřít pohled na svou osobnost či poznat své slabé a silné stránky.

Slouží tedy ke zjišťování důležitých vlastností osobnosti, ale také psychických poruch.

Pomocí diagnostiky osobnosti se zjišťuje např.temperamentový typ, charakterové rysy, odolnost vůči zátěži, míra neuroticity, porucha přizpůsobení, nálad, chování apod.

SPECIÁLNÍ TYPY VYŠETŘENÍ

Vyšetření způsobilosti ovládat elektrický vozík, vyšetření pro zbrojní průkaz, vyšetření jeřábníků, vyšetření pro OSSZ, vyšetření před bariatrickou operací apod.

TRÉNINK PAMĚTI

V současnosti žhavé téma, všude o něm slyšíme, v každých novinách je dnes přílohou nějaký typ „trénování mozku“. O co vlastně jde?

Základním principem je, aby lidé dokázali využít techniky a strategie pro lepší zapamatování v jejich každodenním životě, není důležité znát všechny hesla z křížovek, ale to, kam jsme si dali klíče.Proto ten důraz na každodenní život.

Součástí tréninku je tzv. „Terapie příjemného šoku“. Účastníci si prostřednictvím koncentračního cvičení a používáním komplexních paměťových strategií jako asociace a vizualizace ve spojení s paměťovými technikami ověří, že jejich paměť je stále ještě funkční. Senioři na základě této zkušenosti začnou přistupovat ke každé nové informaci s pozitivním očekáváním, že si ji zapamatují, což ovlivňuje výsledek. Pracujeme individuálně, snažíme se nejen zefektivnit paměť, ale jde také o zvýšení sebevědomí, které se následně odrazí ve zvýšení kvality života obecně.

Trénování paměti patří mezi efektivní nástroje ke zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti seniorské populace, představuje nejpříjemnější a nejdůstojnější formu stárnutí.

NAPIŠTE NÁM

KONTAKT

AMBULANCE KLINICKÉ PSYCHOLOGIE
Mgr. Martina Gebarová s.r.o.


Telefon: 775 893 394 (všední dny 8-13)
E-mail: info@klinickypsycholog.com
Adresa: Na Poříčí 595, 738 01 Frýdek-Místek
: 06939856

www.klinickypsycholog.com

ORDINAČNÍ HODINY

Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 18:00
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 18:00
Pátek 8:00 - 12:00
Ministerstvo zdravotnictví udělilo našemu pracovišti Mgr. Martina Gebarová s.r.o. akreditaci, kterou se v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 písm. a) zákona č. 96/2004 Sb. získává oprávnění k uskutečňování celého vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání „Psycholog ve zdravotnictví – Klinická psychologie“